Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти

 
Про нас

 

Шановні друзі!
      Вітаємо на сайті  Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання Одеської обласної ради.
       Для України підняття позашкільної освіти на достатній рівень є одним з пріоритетних завдань. Держава потребує творчо активних, розумних, здатних змінити життя на краще громадян. Позашкільним навчальним закладам в цьому відводиться особлива роль.
     Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання (ООГЦПОВ) як складова системи позашкільної освіти створений з метою надання знань, формування умінь та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовці до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. 
        Робота керівного складу, педагогічного колективу є відкритою і доступною. Запрошуємо і Вас до активної співпраці.

Дмитро Іванович Макосій

Директор Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання